Ожидание в кустах.

В ответе на кроссворд 6 букв:
ЗАСАДА

  • З — первая буква
  • А — вторая буква
  • С — третья буква
  • А — четвёртая буква
  • Д — пятая буква
  • А — шестая буква